533 706 161 570 999 765 @ brd@pir.edu.pl

Szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Cykl bezpłatnych szkoleń
realizowany przez > > >

Obejrzyj film

Przewiń w dół

Fundusze europejske Polska Ministerstwo infrastruktury Unia Europejska

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zarządzające drogami oraz ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele zarządców dróg zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz policji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Grupa max. 30 osób

Czas 20 godzin / 3 dni

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony:

Certyfikat

Materiały
szkoleniowe

Notes

Długopis

Poczęstunek
podczas przerw

Lunch

Do uczestników należy pokrycie kosztów dojazdu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby, które:

Realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Chcą podnieść kwalifikacje z zakresu organizacji ruchu drogowego

Potrzebują usystematyzować i ugruntować wiedzę z zakresuzarządzania ruchem drogowym

Chcą uniknąć problemów w zakresie projektowania lub zatwierdzania projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego

Chcą nauczyć się jak:

Opracowywać projekty z zakresu organizacji ruchu drogowego

Opracowywać koncepcję uspokajania ruchu na wybranym obszarze

Opiniować projekty z zakresu organizacji ruchu drogowego

Ustalać właściwe kryteria oceny bezpieczeństwaruchu drogowego

Jak wziąć udział w szkoleniu?

1

Wypełnij formularz

Zapisz się na szkolenie, wypełniając prosty
formularz poniżej. Przyjęcie zgłoszenia
zostanie potwierdzone komunikatem.

2

Otrzymasz e-mail

Poinformujemy Ciebie o zakwalifikowaniu się
do udziału w szkoleniu/szkoleniach w
wybranym terminie przesyłając stosowną
wiadomość e-mail.

3

Zakwalifikowałeś się

Ostatnim krokiem, który dopełni formalności
zgłoszenia na wybrane przez Ciebie szkolenie, jest przesłanie nam
podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klikająć ‘Wyślij zgłoszenie’ oświadczam, iż znam i akceptuje warunki regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu, należy przedłożyć przed dniem rozpoczęcia szkolenia
następujące dokumenty: 

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełnione dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres email: brd@pir.edu.pl lub faksem: 
22 350 00 87. Ponadto oryginały dokumentów należy przesłać na adres:

Usability Lab Sp. z o.o.
ul. Stare Miasto 29/32 lok.5 11-041 Olsztyn

Dokumenty, które również mogą Ciebie zainteresować:

POBIERZ
PDF

Program szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

POBIERZ
PDF

Regulamin uczesnictwa oraz rekrutacji

POBIERZ
PDF

Zaproszenie Ministerstwo Infrastruktury