Czy warto uczestniczyć w szkoleniach z prawa pracy?

Szkolenie z Prawa Pracy

Polacy należą do jednych z najbardziej pracowitych narodów na świecie. Przeciętny Polak spędza na zarabianiu pieniędzy blisko 50 godzin tygodniowo! Biorąc pod uwagę jak dużą część życia poświęcamy na pracę warto poświęcić czas na poznanie swoich praw i obowiązków w miejscu i czasie pracy oraz poza nią. 

Czy szkolenia z Prawa Pracy są obowiązkowe dla pracowników?

Wielu pracowników zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Czy warto jednak przejść przez takie szkolenie? Zdecydowanie tak! 

Pracownik nie może odmówić pracodawcy udziału szkoleniu z jednego obszaru - bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia pracownika do czynności zawartych w umowie.

Zdecydowanie warto dowiedzieć się jakie obowiązki i prawa posiada pracownik na danym stanowisku. Szkolenie z Prawa Pracy to nie tylko powtórzenie artykułów z kodeksu pracy, ale także szereg wyjątków i udogodnień dla pracowników, które mogą uchronić przed zwolnieniem lub pomóc w dochodzeniu swoich praw lub świadczeń przed sądem pracy.

Jak udokumentować udział w szkoleniu z prawa pracy?

Nie podlega wątpliwości, że czas szkolenia jest jednocześnie czasem pracy pracownika. Przepisy Kodeksu pracy nie dają jednak jasnej odpowiedzi, czy szkolenie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy lub "po godzinach" zalicza się do czasu pracy. Nie mniej jednak udział w szkoleniu z Prawa Pracy warto udokumentować oświadczeniem o udziale lub kopią listy osób obecnych na szkoleniu uzyskaną od osoby prowadzącej szkolenie.