Szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego w wielu wypadkach może wzbudzić wątpliwości. Nie znając poszczególnych zagadnień możemy narazić się na całkowicie błędną interpretację przepisów prawnych, a to z kolei może pociągnąć za sobą również szereg konsekwencji. Właśnie dlatego - jeśli nasza zawód tego wymaga - warto zadecydować się na szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Co jest więc jego celem i co warto o nim wiedzieć?

Cel szkolenia

Szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego - dla przedstawicieli wielu zawodów - może być absolutnie niezbędne. Jednak co jest samym celem szkolenia? Otóż jego zadaniem jest przekazanie niezbędnej wiedzy, która obowiązuje w postępowaniach w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dodatkowo uczestniczy takiego szkolenia będą mogli zapoznać się z wyjątkowo obszernymi zmianami, które weszły w życie wraz z nowelizacjami odnośnie KPA. Celem szkolenia jest również drobiazgowe i precyzyjne usystematyzowanie wiedzy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, którą uczestnicy posiadali wcześniej - przed przystąpieniem do szkolenia.

Przykłady stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Jak łatwo można się domyślić, stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego obowiązuje pracowników administracji. Okazuje się, że postepowanie administracyjne odbywa się zawsze w granicach prawa i rozpoczyna po złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji lub urzędu. Wówczas całe postępowanie i rozpatrywanie wniosku odbywa się właśnie w zgodzie z przepisami zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

  • Przegląd przepisów dotyczących wniosków i skarg

Jednym z najważniejszych przepisów KPA w odniesieniu do wniosków i skarg jest usystematyzowanie instytucji, do której mają one wpływać. Co więcej KPA systematyzuje także kryterium, jakie musi zostać spełnione, by rzeczywiście zakwalifikować dane pismo jako "wniosek" lub "skargę". W KPA znajdziemy także zalecenia odnośnie rozpatrywania tego rodzaju pism w zależności od kompetencji poszczególnych organów.