Szkolenie z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkolenie z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywa się cyklicznie i jest to reakcja na zgłaszane postulaty dotyczące aktualizacji informacji, a także ich wymiany w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Szkolenia przekazują elementarną wiedzę tak o ty - jak budować bezpiecznie.

Cele szkolenia

Szkolenie jest głównie skierowane do zarządców dróg lokalnych, a także przedstawicieli policji, pracowników instytucji, którzy są związani z opiniowaniem projektów dotyczących organizacji ruchu drogowego. Jednak najważniejszą ideą oraz celem szkolenia jest przedstawienie innowacyjnego, a zarazem skutecznego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duże znaczenie ma także efektywniejsze wykorzystanie inżynieryjnych środków, które poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego zawierają informacje na temat korzystania z dróg publicznych przez pojazdy oraz pieszych oraz zasady w jaki sposób odpowiednio powinno się na nich poruszać. Przepisy zawierają szereg niezbędnych informacji dotyczących zasad korzystania z chodników, ścieżek rowerowych oraz poboczy. W kodeksie zasad zostały zawarte także informacje dotyczące obsługi ruchu drogowego, a także wszelkich urządzeń, które służą do ułatwienia ruchu, takie jak: stacje benzynowe, parkingi czy punkty napraw. 

Wykorzystanie technologii w szkoleniu

Szkolenie odbywa się w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie sieci dróg publicznych, a także dotyczy najnowszych przepisów związanych z infrastrukturą drogową. Analizie zostaną poddane dane dotyczące zachowań transportowych i kierowców oraz pieszych. Szczególnie zostanie omówiona problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pracach grupowych.

Szkolenie odbywa się przez trzy dni i składa się z kilku części: teoretycznej oraz praktycznej. Ponadto dla utrwalenia zdobytych wiadomości przewidziane są zajęcia w terenie. Szkolenia prowadzone są formie dydaktyczno-warsztatowej. Uczestnicy mogą wziąć udział w dyskusji na temat elementów infrastruktury drogowej, zapoznać się z modelami zagrożenia w ruchu drogowym. Podczas szkolenia zostaną także omówione wszystkie definicje oraz wskaźniki stosowane w analizach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.