535 289 260 @ brd@pir.edu.pl

Program szkolenia

Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Dzień I
16.00 – 16:30

Obiad dla uczestników szkolenia

16.30 – 16:40

Rejestracja uczestników

16:40 – 17:25

Wprowadzenie

 • Omówienie zakresu szkolenia, omówienie materiałów przydatnych podczas szkolenia, przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych urządzeń BRD oraz oznakowania. Omówienie Funduszu Dróg Samorządowych.
17:25 – 18:55

Sygnalizacja świetlna, a organizacja ruchu drogowego

 • Omówienie problematyki dotyczącej oceny projektów organizacji ruchu zawierających sygnalizację świetlną.
19:00 - 20:00

Obiad

Dzień II
8:15 - 8:30

Przerwa kawowa

8:30 – 10:45

Zajęcia praktyczne – Projekt organizacji ruchu drogowego

 • Samodzielne opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla zadanej geometrii ulicy i skrzyżowania.
10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Projekt organizacji ruchu drogowego - omówienie

 • Omówienia i ocena przykładowych projektów organizacji ruchu drogowego.
12:30 – 13:15

Zajęcia praktyczne - Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego

 • Opracowywania koncepcji uspokojenia ruchu na zadanym obszarze miasta / miejscowości.
13:15 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Zajęcia praktyczne - Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego c.d.

 • Opracowywania koncepcji uspokojenia ruchu na zadanym obszarze miasta / miejscowości
15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 17:15

Koncepcja uspokojenia ruchu drogowego - omówienie

 • Omówienia i ocena sporządzonej koncepcji uspokojenia ruchu drogowego na zadanym obszarze miasta/miejscowości.
17:30 – 19:00

Kolacja zasiadana dla uczestników szkolenia

Dzień III
8:15 - 8:30

Przerwa kawowa

8:30 - 10:00

Lokalne studium przypadku

 • Przeprowadzenie studium przypadku (od jednego do maksymalnie trzech przypadków) na bazie zgłoszonych przez uczestników miejsc problemowych z punktu widzenia zarządzania ruchem drogowym lub organizacji ruchu drogowego.
10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 12:30

Zajęcia praktyczne - Analizy i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Case study wybranego skrzyżowania lub odcinka drogi z danego województwa (powiatu lub gminy) - analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego
12:30 – 13:15

Przerwa obiadowa

13:15 – 14:45

Zajęcia terenowe

 • Przeprowadzenie zajęć terenowych w pobliżu miejsca prowadzenia szkolenia podczas których przeprowadzona zostanie analiza istniejącego oznakowania.
14:45 –15:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Wręczenie certyfikatów