Praca jako kierowca ciężarówki – jakie wymagania trzeba spełnić?

Praca jako kierowca ciężarówki

Transport kołowy odgrywa ważną rolę zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też branża logistyczna w Polsce i Europie Wschodniej stale poszukuje wykwalifikowanych kierowców ciężarówek. Prowadzenie dużych pojazdów, chociaż kuszące i atrakcyjne, wymaga spełnienia pewnych wymogów. Jakie kwalifikacje i dokumenty są niezbędne, by zostać kierowcą TIR-a?

Jakie wymagania stawiane są wobec kierowców ciężarówek?

Podobnie, jak w przypadku innych zawodów, do kierowania takim pojazdem niezbędne są zarówno kwalifikacje formalne, jak i indywidualne predyspozycje. Często możemy spotkać się z opinią, że to prawo jazdy odpowiedniej kategorii wraz z innymi dokumentami należą do najważniejszych wymagań wobec kierowców. W rzeczywistości na pierwszym miejscu stawiać powinniśmy kwestie osobowościowe. To właśnie naturalne predyspozycje mogą zaważyć na zawodowym sukcesie.

Wśród cech charakteru mile widzianych u osób prowadzących pojazdy, wymienia się:

  • Odpowiedzialność,
  • Samodzielność,
  • Odporność na stres.

Długie godziny spędzone za kierownicą wymagają także maksymalnego skupienia, umiejętności dobrej oceny sytuacji, a także pewności siebie. Należy jednak zaznaczyć, że nie oznacza to brawury, a doświadczenie i szybkość podejmowania decyzji w przypadku niespodziewanych wydarzeń na drodze. Potwierdzenie tego znajdziemy m.in. w ogłoszeniach o pracę w 247drive – to przedsiębiorstwo zajmujące się długoterminowym zatrudnieniem kierowców i innych specjalistów z branży logistycznej.

Praca jako kierowca – prawo jazdy i kurs

Aby kierować ciężarówką, należy odbyć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy określonej kategorii. Mowa tu przede wszystkim o kategorii C oraz C+E. Pierwsze uprawnienie pozwala na prowadzenie pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (wraz z przyczepą) przekracza 3,5 tony. Z kolei prawo jazdy kategorii C+E umożliwia kierowanie zestawem, złożonym z pojazdu i przyczepy, o wadze przekraczającej 750 kg.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku zwykłego prawa jazdy, kandydat musi spełnić pewne wymagania. Aby zostać dopuszczonym do kursu, należy posiadać już prawo jazdy kategorii B oraz mieć ukończone 21 lat. Niezbędne jest także uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę.

Potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia ciężarówki jest pozytywne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Z takim kompletem dokumentów możemy zapisać się na kurs w wybranej szkole jazdy. Szkolenie składa się z części teoretycznej (20 godzin) oraz praktycznej (60 godzin dla kategorii C i 40 dla osób w przypadku C+E). Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania i czujesz się na siłach żeby rozpocząć pracę jako kierowca, sprawdź oferty online, jaka praca 247drive, może cię czekać w przyszłości.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz badania lekarskie – czy są niezbędne?

Aby móc wykonywać zawód kierowcy ciężarówki należy uzyskać również świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jest to dokument stwierdzający prawo do wykonywania zawodu i dający możliwość pracy zarobkowej w charakterze kierowcy. Po odbyciu odpowiedniego szkolenia i zdaniu egzaminu w prawie jazdy kierowcy umieszczany jest specjalny wpis – kod 96. Warunkiem utrzymania świadectwa jest przechodzenie okresowej weryfikacji uprawnień.

Składają się na to zarówno badania lekarskie i psychologiczne, jak i szkolenie teoretyczne. Brak przystąpienia do kursu i odnowienia badań skutkuje utratą świadectwa kwalifikacji zawodowej, nawet jeśli od czasu uzyskania uprawnienia nie siedzieliśmy za kierownicą TIR-a. Praca polegająca na prowadzeniu tak dużego pojazdu jak ciężarówka, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za swoje, ale i cudze życie. Dlatego też stosowne kwalifikacje i pozytywna opinia lekarska są tak ważne.