535 289 260 533 706 161 @ brd@pir.edu.pl

O szkoleniu

z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze względu na swoje istotne znaczenie stało się ważnym zagadnieniem dla Ministerstwa Infrastruktury, samorządowych zarządców dróg oraz Policji.

Nasze szkolenie uczy nowego, lepszego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu drogowym i efektywniejszego wykorzystania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szkolenia stawiają na naukę umiejętnego i praktycznego podejścia do zagadnień z zakresu organizacji ruchu drogowego, jego projektowania i zarządzania nim, dzięki bogatemu programowi i przekazanej wiedzy Uczestnikom szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

Przedstawiciele organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
Przedstawiciele policji wykonujących obowiązki służbowe z zakresu organizacji ruchu drogowego,
Przedstawiciele
zarządców dróg
Przedstawiciele instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego
Wykonujący w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Szkolenia będą realizowane na terenie 16 województw

Grupa max 30 osób

Czas 20 godzin 3 dni

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony:

Certyfikat

Materiały
szkoleniowe

Notes

Długopis

Poczęstunek
podczas przerw

Lunch

Do uczestników należy pokrycie kosztów dojazdu.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadr odpowiedzialnych za poprawę stanu BRD oraz rozwijanie współpracy w zakresie BRD pomiędzy organami administracji rządowej, administracji samorządowej, policji. Ponadto zostanie podniesiona świadomości społeczna w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez stosowanie w organizacji ruchu inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Efekt szkolenia to wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu.

Szkolenie będzie miało charakter dydaktyczno-warsztatowy w celu praktycznego przygotowania Uczestników szkolenia do opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

  • Obecność uczestnika w trakcie 3 dni zajęć,
  • Potwierdzenie uczestnictwa podpisami uczestnika na liście obecności,
  • Zwrot przez uczestnika wypełnionej ankiety ewaluacyjnej.

Nocleg

Osoby chcące skorzystać z noclegu będą miały zapewnione 2-noclegi (pomiędzy 1 a 2 dzień szkolenia oraz z 2 na 3 dzień szkolenia) w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem.
Koszt uczestnictwa w szkoleniach w całości pokrywa Ministerstwo Infrastruktury ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.